Modele de scutire

Conformer noilor reglementări privind codul fiscal şi codul de procedură fiscală, personalul Armatei participant la acţiuni Militare în străinătate, veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ALE veteranilor de război, beneficiază de scutire de la Plata impozitului PE clădiri. Legea privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 50/2015 pentru modificarea şi completarea Légii 227/2015 privind codul fiscal şi a Legii 207/2015 privind codul de procedură fiscală intră în vigoare de la 1 ianuarie 2016. La art. 456 alin. 1 al codului fiscal (Legea 227/2015) sunt énumère scutirile necondiţionate la impozitul PE clădiri, printre care cele aparţinînd personalului Armatei participant la acţiuni Militare în străinătate (Litera p), veteranilor de război, văduvelor de război şi văduvelor nerecăsătorite ALE veteranilor de război (Litera r). Nu se datorează impozit/taxă PE clădiri pentru: p) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în Proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 allumé. a), c)-e) DIN Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului Armatei participant la acţiuni Militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celuJe decedat, aprobată cu modificări prin Legea Nr. 111/2007, Cu modificările şi completările ulterioare;.

Citeste aici Legea Nr. 227/2015: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171282 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171282. Dans atenţia militarilor Veterani şi urmaşilor celor decedaţi. Cerere scutire plată impozit locuinţă în baza Legii 227/2015. Se trimite către Consiliile locale:.

Share and Enjoy:
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Google Buzz
 • LinkedIn
 • PDF
 • Print
 • RSS
Share
This entry was posted in Uncategorized by admin. Bookmark the permalink.

Comments are closed.